obchod@willsoor.cz

Všeobecné podmínky kreditového systému

Všeobecné podmínky kreditového systému Willsoor

 1. Willsoor kreditový systém je název programu, který společnost next SALE s.r.o. nabízí všem registrovaným uživatelům na www.willsoor.cz. Základním principem kreditového systému je získávání bodů, které můžete následně využívat jako slevu při další objednávce.  


 2. Členství ve Willsoor kreditovém systému vzniká registrací na webových stránkách www.willsoor.cz. Za řádnou registraci se považuje registrace, ve které jsou pravdivě uvedeny údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště (všechna povinná pole). Obdržením potvrzení o provedení registrace získává uživatel oprávnění využívat výhod členství Willsoor kreditového systému. Členství ve Willsoor kreditovém systému je bezplatné. Získávat kredity může jakákoliv fyzická či právnická osoba, která souhlasí s podmínkami zakotvenými ve Všeobecných podmínkách a podmínkách Willsoor kreditového systému. V případě zneužití mechanismu a výhod kreditového systému je možné uživateli znemožnit získávání a/nebo čerpání bodů a to jak dočasně tak trvale. 

  Vytvořením registrace zákazník potvrzuje svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami a pravidly kreditového systému.
  Zakázat zisk bodů v rámci Willsoor kreditového systému lze v případě, že:
  a) Uživatel při registraci poskytl nesprávné informace
  b) Uživatel zneužil mechanismus a výhody Willsoor kreditového systému
  c) na základě oznámení uživatele Willsoor kreditového systému, resp. v případě jeho úmrtí

  Uživatel Willsoor kreditového systému, jehož členství zaniklo a z důvodu uvedených pod písmeny a), b), c) ztrácí nárok na použití bodů nasbíraných na účtu uživatele a na všechny ostatní možné výhody plynoucí z členství ve Willsoor kreditovém systému.


 3. Zisk bodů

  Registrovaný uživatel po 14 dnech od expedování objednávky získá na svůj účet zpět 5 % hodnoty objednávky (bez dopravy) v kreditech. Kredity nelze přenášet na jiné uživatele, ani další účty.


 4. Využití bodů

  Nasbírané body může registrovaný uživatel uplatnit v objednávce v prvním kroku košíku. Následně se mu hodnota bodů odečte ve formě slevy u objednávky. Nelze uplatnit větší množství kreditů, než které uživatel má nasbírané na svém účtě. Slevu ve formě kreditů také nelze kombinovat s možností uplatnění slevového, či dárkového poukazu. Nelze uplatnit větší množství bodů, než je hodnota objednávky (bez dopravy).


 5. Vrácení bodů

 6. V případě vrácení zboží z transakce, v níž byly použity body, se hodnota využitých bodů připočte zpět na účet klienta.
  V případě vrácení zboží z objednávky, za níž byly přičteny body, se hodnota bodů, která byla připočtena za zboží, odečte.


 7. Případy neuznání připsání bodů

  Body nebudou uživateli uznány v následujících případech
  a) Body byly získány v rozporu s dobrými mravy.
  b) Body byly získány z důvodu omylu nebo technické chyby systému


 8. Všeobecná ustanovení Willsoor kreditového systému

  Výhody Willsoor kreditového systému a všechna práva s tím spojená jsou nepřevoditelná a zanikají z důvodů uvedených v článku 2 těchto Všeobecných podmínek a pravidel Willsoor kreditového systému. Body získané uživatelem Willsoor kreditového systému představují prostředky k získání slevy na další nákup a jsou použitelné pouze v rámci Willsoor kreditového systému

  Next SALE s.r.o. si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat Všeobecné podmínky Willsoor kreditového systému. Next SALE s.r.o. si vyhrazuje právo na změny, zejména obratového koeficientu (např. v případě devalvace měny či jiných zásahů vyšší moci). Datum ukončení činnosti Willsoor kreditového systému se vyhlásí na webových stránkách minimálně jeden kalendářní měsíc předem, po tomto datu nebudou dále přidělovány body

  Body ve Willsoor kreditovém systému expirují po 12 měsících od získání.

  Tyto Všeobecné podmínky Willsoor kreditového systému vstupují v platnost 1.9.2021

 

Newsletter

Chcete SLEVU 100 Kč na první nákup? Přihlaste se k odběru newsletteru Willsoor.